Home CoronaVirus Dezenfeksiyon Tüneli uygulamasını hayata geçirdik.