Anlık Hava Durumu
Türkeli Hava Durumu
3 Günlük Hava Durumu
Türkeli Hava Durumu

"Halka Gülümseyen, Halkı Gülümseten Hizmet Anlayışı."

Online İşlemler

E-Belediye Hizmetinizde!...

Artık borçlarınızı kolay ve güvenli bir şekilde E-Belediye sistemimizle ödeyebilirsiniz.
E-Belediye sistemi ile borç bilgilerinizi öğrenebilir, kredi kartı veya banka kartınızla online ödeme yapabilirsiniz.

T.C. Türkeli Belediyesi

İlanlar

Türkeli Belediye Başkanlığında bulunan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü kadrosuna atama yapılması ve Türkeli Belediye Başkanlığımızda boş bulunan 2 adet şef kadrosuna atama yapılması ile ilgili sınavlara ilişkin nihai başarı listeleri tanzim edilmiştir. İlan olunur.

Meclis Kararları

Meclis Üyeleri

T.C. Türkeli Belediyesi Meclis Üyeleri

Etik Komisyonu
 

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KURULU 2016 YILI ÇALIŞMALARI

1- 25-31 Mayıs Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci, Halka hizmet bilinci, Hizmet standartlarına uyma ,Amaç ve misyona bağlılık,Dürüstlük ve tarafsızlık,Saygınlık ve güven,Nezaket ve saygı,Yetkili makamlara bildirim,Çıkar çatışmasından kaçınma,Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması,Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı,Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı,Savurganlıktan kaçınma,Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan,Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık,Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu,Eski kamu görevlileriyle ilişkiler,Mal bildiriminde bulunma, Üyeleri,Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa TAŞDELEN,Yazı İşleri Müdürü Naci ÖZDEMİR ve Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdür V.Aynur ÖZDEN tarafından etik ilkeleri bilgilendirilmiştir.

1- Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında, kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmaktadır.

2- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip, ilgili birimlere gönderilerek, birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

3- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişiklikler yapılmıştır.

4- Etik Kuruluna, 25 Mayıs 2016 tarihi itibari ile şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

5-25-31 Mayıs Etik Haftası olması nedeni ile www.etik.gov.tr adresi üzerinde “eğitimler”/afiş kısmında yayınlanan afişler etik haftası boyunca kurumumuz panosunda asılması ve Belediye web sitemizde yayınlanmıştır.ve konu hakkında Belediyemiz hizmet binasının giriş katında bulunan elektronik cihazda slayt gösterisi yapılması sağlanmıştır.

Aynur ÖZDEN Naci ÖZDEMİR Mustafa TAŞDELEN
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Md.V. Yazı İşleri Müdürü Belediye Başkan Yardımcısı


Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli bir biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini arttırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görev ile ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda ve bu nitelikte her hangi bir çıkar sağlamadan, her hangi bir özel menfaat beklentisi içerisinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikâyet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikler ile belirlenen etik davranış, ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Etik Komisyonu Faaliyetleri

5176 sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29.maddesi gereğince kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere 2 yıl süre ile geçerli olacak bir "Etik Komisyonu" kurulmuştur.

Etik Komisyonu Üyeleri
Mustafa TAŞDELEN-Yazı İşleri Müdürü

Şahin ÖZTÜRK-Fen İşleri Müdürü

Ergin ÖZDEMİR-Su ve Kanalizasyon Müdürü

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK KURULU 2009 YILI FAALİYET RAPORU

1- 25 Mayıs Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Üyeleri,Yazı İşleri Müdürü Mustafa TAŞDELEN,Fen işleri Müdürü Şahin ÖZTÜRK ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ergin ÖZDEMİR tarafından bilgilendirilmiştir.

2- Memurların mesai saatlerine uyması ve kılık kıyafetleri konularında,kendilerine gerekli uyarılar yapılarak, daha güzel ve verimli hizmet sunmaları sağlanmıştır.

3- Vatandaşlardan gelen dilekçe ve resmi kurumlardan gelen yazılar kaydedilip, ilgili birimlere gönderilerek,birimlerce yasal süreleri içinde cevaplandırılması sağlanmıştır.

4- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişiklikler yapılmıştır.

5- Etik Kuruluna 2009 yılı içinde şikayet ve başvuru olmadığı görülmüştür.

6-Etik Komisyonu 2009 yılı Faaliyet Raporu hazırlanarak, Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. 31.12.2009

Mustafa TAŞDELEN
Yazı İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi


Şahin ÖZTÜRK
Fen İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Ergin ÖZDEMİR
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

TÜRKELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ETİK HAFTASI ETKİNLİKLERİ

1- 25 Mayıs-1 Haziran Etik Haftası olması sebebiyle Belediye Personeli; etik kültürünün yerleştirilmesi, geliştirilmesi, bilincin artırılması konularında, Etik Komisyonu Üyeleri,Yazı İşleri Müdürü Mustafa TAŞDELEN,Fen işleri Müdürü ŞAHİN ÖTÜRK ve Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Ergin ÖZDEMİR tarafından bilgilendirilmiştir.

2- Belediye Etik komisyonu tarafından,önceki dönemlerde kurumumuzun çalışmalarının değerlendirildiğini,ve etik ilkeleri konu başlıkları ile Personellerimize bilgi verildiğini;

3- 2010 Yılında, Belediye Başkanı,Belediye Meclis üyeleri ve Belediye Personellerinin Mal Bildirimde bulundukları tespit edildi.

4- Vatandaşların daha iyi hizmet almaları için, Belediye Hizmet Binasında fiziki değişikliklerin yapılmasına devam edildiğini,

5-2010 yılı Etik Çalışmaları Belediyemiz web sitesinde yayınlanmıştır. 26.05.2010

Mustafa TAŞDELEN
Yazı İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Şahin ÖZTÜRK
Fen İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi

Ergin ÖZDEMİR
Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü
Etik Komisyonu Üyesi
Yönetim Şeması

T.C. Türkeli Belediyesi Meclis Üyeleri

Faaliyet Raporları

Faaliyet Raporlarımız çok yakında yayınlanacaktır.

Halil Dilek Özcan Halil Dilek ÖZCAN
T.C. Türkeli Belediye Başkanı

Çok sevgili Türkelili hemşerilerim hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

       Bize oy versin, vermesin tüm hemşehrilerimizi kapımız ve gönlümüz sonuna kadar açık. “Bizim için her hemşerimiz bu güzel ilçenin ortak zenginliğidir. Bize bu ortak zenginlik anlayışını bahşeden Allah’a şükrediyorum. İnanıyorum ki; vereceğimiz hizmetlerin asıl sahibi sizler olacaksınız. O nedenle diyorum ki; Ortaya çıkacak her eser, Türkeli halkının alın teridir, Türkeli halkının el emeğidir, Türkeli halkının göz nurudur. Bu samimi inanç ve duygularla, kendimizle, kentimizle, tarihimizle ve hemşerilerimizle bir olmanın, beraber olmanın onurunu ve gururunu bir şeref madalyası olarak ömür boyu taşıyacağım.

       Türkeli Halkı ne güzel bir halk. Ben bu halk ile ne kadar gurur duysam azdır. Sizlerin ilgi ve desteklerinizle birlikte bu gururu başardık. Bundan sonra da birlikte yürümeye devam edeceğiz. Hepinize göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkür ederim.

       "Allah hepinizden razı olsun. Bundan sonra hep birlikte el ele ilçemize güzel hizmetler yapacağız. Şimdi işimiz çok daha zor. Geçmiş dönemlerde yapılanlardan daha fazla hizmet yapmamız lazım. Tüm Türkeli Halkına göstermiş olduğu ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

Biyografisi

       1968 Türkeli doğumlu olan Halil Dilek ÖZCAN ilk, orta ve lise tahsilini Türkeli ilçesinde tamamladı. Lise tahsilinden sonra Üniversite sınavında 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Meslek Yüksek Okulunun Muhasebe Bölümünü kazandı. Öğrenimini bir müddet devam ettirdikten sonra ticari hayata atıldı ve tahsiline ara verdi.

       Askerliğini bitirdikten sonra İstanbul’da aydınlatma üzerine şirket kurarak ticari hayatına tekrar başladı. Daha sonra ise Türkeli’ne gelerek ticaret hayatına devam etti. 1994 seçimlerinde Türkeli Merkez Mahallesi Muhtarlığı’na seçilerek 1999 seçimlerine kadar ilçemize muhtar olarak hizmet verdi.

       Evli ve iki çocuk babası olan Halil Dilek ÖZCAN, 18 Nisan 1999 seçimlerinde Türkeli Belediye Başkanı seçilmiş ve 1999-2004 yılları arasında Türkeli Belediye Başkanı olarak görev yapmıştır.

       2004 yerel seçimlerinden sonra ticaret hayatına devam eden Halil Dilek ÖZCAN 2006 yılından itibaren Ankara’da faaliyet gösteren bir firmada AB projeleri ve Belediyelerle ilgili konularda yöneticilik yapıtı. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde yeniden Türkeli Belediye Başkanı seçilmiştir.


Halil Dilek ÖZCAN
T.C. Türkeli Belediye Başkanı


T.C. Türkeli Belediye Başkanımız Halil Dilek ÖZCAN'ı daha yakından tanıyabilmek için; kişisel facebook hesabını, resmi facebook sayfasını ve instagram hesaplarını takip edin.

Projelerimiz

Projeler bölümümüzde iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Geçmişten günümüze gerçekleştirdiğimiz, uygulama sürecinde olan ve planladığımız projeleri çok kısa bir zamanda görebileceksiniz.

Anlayışınız için teşekkür ederiz.Bizden Haberler

Türkeli ve Belediyemize ait haberleri facebook sayfamızı takip ederek öğrenebilirsiniz.

Video Galeri

Türkeli ve Belediyemize ait videolara T.C. Türkeli Belediyesi Youtube Kanalından erişebilirsiniz. Yotube'da kanalımızı takip ederek yeni eklenen videolardan anında haberdar olabilirsiniz.

TÜRKELİ

      Türkeli ve çevresi, M.Ö.70 yıllarında Romalıların, M.S.395’ te Bizanslıların, 3 Ekim 1214 tarihinde ise Selçuklu Devletinin hâkimiyetine girmiştir. Selçuklu Devleti’nin dağılmasından sonra beylikler dönemi başlamış; Pervaneoğulları ve Candaroğulları Beylikleri ile Türk egemenliği bölgemizdeki hâkimiyetini sürdürmüştür.

      15. yüzyılda gelişmeye ve büyümeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu’na, Anadolu Beylikleri’nin katılmaya başlamasıyla birlikte Candaroğulları Beyliği de Osmanlılara bağlılığını ilan etmiştir. Böylece Türkeli ve çevresi, takribi 1461 yılında Osmanlı İmparatorluğu idaresi altına girmiştir.

      Türkeli ve çevresinin Osmanlı dönemindeki Merkezi; bugünkü adı Hamamlı Köyü olan “Ayandon” dur. İlçe Merkezinin Ayandon olduğunu Osmanlı dönemi arşiv kayıtlarında bulunan; resmi yazışmaların, nüfus defterlerinin ve vergi defterlerinin incelenmesinden anlıyoruz. Ayrıca köyde bulunan tarihi hamam, cami ve cami avlusunda bulunan eski mezar taşları da bunun göstergesidir. Caminin avlusunda bulunan Osmanlıca yazılara sahip mezar taşlarının incelenmesi neticesinde, bu mezarların Ayandon Kazasını yöneten aile üyelerine ve resmi devlet görevlilerine ait oldukları ortaya çıkarılmıştır. Arşiv belgelerine göre Ayandon; Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1530 yılından 1916 yılına kadar, dönem dönem bucak olsa bile, genel olarak kaza (İlçe) olmuştur.

      Cumhuriyet döneminde; 1940 yılı ve sonrasında nahiye, 27 Haziran 1957 tarihli 9644 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7033 sayılı kanun ile İlçe olmuş ve günümüze kadar gelinmiştir. Günümüzde Türkeli olarak anılan ilçe merkezinin eski adı “Yarna Köyü” dür. Bulunduğumuz bölge Eski haritalarda “Antonios Burnu” daha yeni haritalarda “Ayandon Burnu” olarak geçer. Cumhuriyet döneminde, 1922 yılından itibaren yabancı kökenli isimlerin yasaklanması ile birlikte, Yarna Köyü, resmi olarak Gemiyanı Köyü olarak adlandırılmıştır. İlçemiz, merkez olduğu 1957 yılında itibaren Türkeli adını almıştır.

      İlçemize yerleşen Türk Boyunun “Çepni Boyu” olduğuna dair kesin kayıtlar bulunmaktadır. (Çepni Boyunun, Üçoklar Kolundan (sol kolundan) Oğuz Kağan’ın oğlu Gök Han’ın soyundan geldikleri kabul edilir.) Bu kayıtlarda bölgemize yerleşenlerin çadır sayıları, hayvan sayıları gibi ayrıntılar da mevcuttur. Sanıldığının aksine, çok eski yerleşime sahip Türk Yurdu olan ilçemiz, sonsuza kadar Türk Yurdu olarak yaşamaya devam edecektir.

İletişim

İletişim Bilgilerimiz

Adres

Güzelyurt mah. Camii sok.
Belediye Hizmet Binası
Türkeli/SİNOP

Mail

info@turkeli.bel.tr

Telefon

+90 368 671 22 17

Bize Yazın